Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2012

krysiaczek
0272 6e20
Reposted frommariet mariet viaezer ezer
krysiaczek
Przekleństwo na "s" ? - Samotność.
— znalezione.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaezer ezer
krysiaczek
7435 0877
krysiaczek
7071 b6ed
Reposted fromwannabeginny wannabeginny viaezer ezer
krysiaczek
0241 aead
Reposted fromsuzaku suzaku viaezer ezer
krysiaczek
Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.
Reposted fromuseeidream useeidream viaezer ezer
krysiaczek
krysiaczek
2376 7124 500
Reposted fromMarcysia Marcysia viaezer ezer
krysiaczek
Czy docenił byś piękno nie znając brzydoty?
Lub 
Życiową mądrość nie widząc ludzkiej głupoty?
Mów
Gdyby nie upadki czym byłyby wzloty?
Aaaa
Bez przekrętów czym byłyby prawość i cnoty? 
Co ty?
Każdy motyw jest po coś nie sądzisz?
Dotyk
Sensu to narkotyk po którym błądzisz
Jaką miałbyś pewność gdybyś nigdy nie wątpił?
Gdybyś ty tym rządził ciekawe jak byś postąpił 
— Pokahontaz - Jak jest?
Reposted fromgibon gibon viaezer ezer
krysiaczek
4715 d69f
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaezer ezer
krysiaczek
9579 dcb3
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaezer ezer

November 07 2012

krysiaczek
Play fullscreen
Jesus is The Answer
Reposted byezer ezer
krysiaczek

-  Czego  się  boisz?  - zapytał

W jednej chwili w jej głowie pojawiło się setki myśli: 

Boję się tego że będę zwykłym, szarym człowiekiem.

Tego, że nie spotkam osoby, która uczyni moje życie wyjątkowym.

Także tego, że nie będę w stanie dawać radości osobom,

które kocham. Boję się życia…

A najbardziej boję się tego, że nigdy nie zrozumiesz tego, co

chcę Ci powiedzieć, że jesteś dla mnie cholernie ważny..

-  Boję   się  pająków  - odpowiedziała  ”

Reposted fromaaleksandraa aaleksandraa
krysiaczek
3075 6e71
Reposted fromespero espero
krysiaczek
3388 3fde
Reposted fromsophisticatedgirl sophisticatedgirl

November 06 2012

krysiaczek
krysiaczek
krysiaczek
krysiaczek
Czas globalnej niepogody.
— Coma
Reposted fromadriannak adriannak
krysiaczek
Reposted fromyubaba yubaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl